Peter Hubka - garbiar, továrnik

Publikované v: História kože a spracovania koží Publikované:

Peter Hubka (1847-1931)

Významná osobnosť mikulášskych dejín

V jeho osobe sa spájal zdravý sedliacky rozum s noblesou šľachtica, súcit a zmysel pre pomoc slabším s dravosťou podnikateľa, mladícka náklonnosť k najpokrokovejším vynálezom a postupom s vážnosťou patriarchu.

Vyšný Hušták, pasenie dobytku pre hovädzie kožePeter Hubka sa narodil v rodine garbiara Jána Hubku, ktorý rovnako ako jeho otec pracoval v skromných podmienkach v malej domácej dielni niekde na Vyšnom Huštáku. Peter Hubka sa stal tovarišom a aby získal nové skúsenosti, určitý čas chodil po vandrovkách, neskôr ako garbiarsky pomocník aj po mikulášskych „varštatiach“ (dielňach). Robil 10-12 hodín denne.

Mladý majster začal svoju dielňu budovať v severovýchodnej časti Vrbice, len kúsok od Vyšného Huštáku. V roku 1872 prišla aj do Svätého Mikuláša železnica a vznikli nové, lepšie podmienky pre rozvoj garbiarskych dielní a ich postupnú premenu na továrne. V roku 1872 boli v Uhorsku zrušené cechy. Bývalí cechoví majstri začali zamestnávať čoraz viac pomocníkov a dielne sa menili na malé manufaktúry. V osemdesiatych rokoch už prechádzajú na strojovú výrobu. Nie z každej dielničky sa stala fabrika, ale Petrovi Hubkovi sa to podarilo a roku 1880 je zaprotokolovaná pod názvom: PETER HUBKA, TOVÁREŇ NA REMEŇ.

Najväčší stavebný rozmach továrne nastav v deväťdesiatych rokoch 19.storočia a v prvých rokoch 20.storočia. Továrnik mal cit pre zavádzanie moderných strojných technológií, ktoré umožňovali zvyšovať výrobu a fabriku stále rozširovať. Už v osemdesiatych rokoch mala parný stroj. Neskôr podnikateľ vlastnil ako prvý vo Svätom Mikuláši osobný automobil, v dome mal vodovod, ústredné kúrenie napojené na parnú kotolňu z fabriky, osobný výťah, telefón...

V deväťdesiatych rokoch Peter Hubka zamestnával 50 robotníkov a 10 učňov a ročne spracovali 12 000 kusov hovädzích koží. Začiatkom 20. storočia v továrni pracovalo 127robotníkov a spracovalo sa 34 118 kusov koží (obdobie 1. Sv. vojny: Hubkova továreň pracovala pre ministerstvo národnej obrany).

Vrbica dnes súčasť Liptovského Mikuláša

Povojnové roky mikulášskemu garbiarskemu priemyslu nepriali. Nové politické usporiadanie vystavilo menej rozvinutý slovenský priemysel silnej konkurencii z vyspelých Čiech.

Výroba sa stávala čoraz nepravidelnejšou. Koniec urýchlila i nastupujúca svetová hospodárska kríza. Tak akoby symbolicky, továreň úplne zastavila výrobu v roku 1931, na sklonku ktorého Peter Hubka zomrel. Výrobné haly a dielne plné funkčných strojov postupne zastarávali. Druhá svetová vojna a frontové boje prispeli k fyzickej skaze objektov. Areál fabriky ako aj Hubkovský dom boli asanované v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20.storočia.

Peter Hubka mal s dvoma manželkami dvanásť detí. Nielen v časoch prosperity podporoval aktivity v rôznych oblastiach, podporoval Maticu slovenskú a spisovateľov, vzdelávanie, cirkev, neboli mu ľahostajné ani sociálne problémy. Jeho najväčším projektom bola výstavba moderného sanatória v Novom Smokovci. Krédom tejto veľkoinvestície bolo: Aby slovenské ženy a matky neumierali na tuberkulózu.


zdroj: Peter Hubka - garbiar, továrnik, mecén, Autorka: Mgr. Ľubica Rybárska, 2008

Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December