ANNIE CLAIRE s.r.o.

Sídlo firmy a fakturačná adresa:

Priemyselná zóna 539
Závažná Poruba
Liptovský Mikuláš
Slovenská republika
032 02
  • IČO: 45638942
  • IČ DPH: SK202308026

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1

Odbor výkonu dozoru:

tel. č. 041/7632 130, 041/7632 139
fax č. 041/7632 139

Kontaktujte nás